27 C
Novi Sad
nedelja, jul 21, 2019

Prijavi se na studije – Poslovni i Pravni Fakultet

Prijavi se na studije na Poslovno Pravnom Fakultetu

Poslovni i pravni fakultet u Beogradu, jedna od najnovijih visokoškolskih institucija u glavnom gradu, zajedno sa Fakultetom za poslovno industrijski menadžment, posluje u sastavu Univerziteta Union iz Beograda.

Koncept ovog fakulteta uklapa se u moderan evropski sistem visokog obrazovanja u skladu sa odredbama Bolonjske deklaracije. Fakultet je akreditovan za izvođenje nastave za osnovne akademske studije i master akademske studije od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, kao i za naučno-istraživačku delatnost od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Pošaljite email

Prijavite se na studije u predstojećoj školskoj 2018-2019godini

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA I GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA, MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018-19 GODINI. Ulica Knez Mihailova, br. 33, 11000 Beograd, e-mail: fpi.menadzment@gmail.com; www.fimmanager.edu.rs www.ppf.edu.rs Za više informacija kontakt: 065/514-44-94