Pomoć umetnicima i kustosima vizuelne umetnosti

Pixabay

U okviru programa “Šta kustosiranje može/treba da bude” kreirano je tri granta u vrednosti od 450 evra za umetnike, kustose i autore koji se bave vizuelnom umetnošću, a na čiji su rad i sredstva za život uticale ekonomske neprilike zbog odloženih ili otkazanih izložbi i projekata, usled pandemije virusa Kovid-19.

Proces prijavljivanja počinje danas i trajaće sve dok se ne prijavi dovoljan broj, dok će sredstva biti prebačena čim prijave budu ispitane.

Pomoć će biti pružena umetnicima koji mogu dokazati da im je određeni projekat iz oblasti vizuelne umetnosti otkazan ili odložen usled virusa, a kojima je to glavni izvor prihoda.

Podnosioci moraju biti umetnici, kustosi ili predstavnici nekog kustoskog kolektiva ili grupe, tako da se organizatori, organizacije ili agenti ne mogu prijaviti.

Umetnici, kustosi i autori iz bilo koje zemlje bivše Jugoslavije ispunjavaju uslove za prijavu uključujući Srbiju, Severnu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

“Potrebno je CV portfolio poslati kako bismo mogli da razumemo vašu praksu (u glavi pisma napisati mesto boravka i godinu rođenja). Na ne više od jedne strane objasniti vašu situaciju i koliko je projekata otkazano. Grant podrške je namenjen prekarnim radnicima”, poručuju organizatori.

CV Portfolio treba poslati na adresu what.could.curating.do@gmail.com sa naslovom WCSCD Emergency grant.

Ovi grantovi podržani su od strane onlajn kustoskog programa “Uslovi post-pandemije” i mentora Nataše Petresin Bacelez, Marie Lind i Biljane Ćirić.

Izvor: Tanjug