POMOĆ NAM JE U KRVI – PROMOCIJA DOBROVOLJNOG DAVALAŠTVA KRVI U VOJVODINI

Crveni krst Vojvodine organizovao je na Vršačkom bregu u odmaralištu Crvenog krsta Vršac, Seminar za sekretare i saradnike lokalnih pokrajinskih ogranaka Crvenog krsta na
temu “Promocija dobrovoljnog davalaštva krvi u Vojvodini”.

Seminar je održan od 28. do 30. marta ove godine.

Izmenom Zakona o transfuzionoj medicini Crveni krst kao organizacija dobio je na velikom značaju kada je u pitanju promocija davalaštva krvi u gradovima i opštinama.

Izmenom Zakona je propisano da organzaciju dobrovoljnog davalaštva krvi može da vrši samo Zavod za trasfuziju krvi Vojvodine u Pokrajini, a da lokalni ogranci Crvenog krsta vrše promociju i popularizaciju dobrovoljnog davalaštva među građanima u svojim sredinama.

“Veoma važan segment u promociji, popularizaciji i informisanju lokalnih zajednica u Vojvodini na temu dobrovoljnog davalaštva krvi, jeste da edukujemo predstavnike organizacija Crvenog krsta o modelima komunikacije sa javnošću. Ovaj seminar se bavio isključivo temama komunikacije sa ciljnim grupama kako putem interneta tako i putem konvencionalnih kanala promocije.” – istakla je Jelena Milić, stručni saradnik Crvenog krsta Vojvodine i glavni organizator seminar.

Stalna komunikacija i konstatno informisanje javnosti je ključ uspeha u promociji ove izuzetno humane aktivnosti. U proteklih desetak godina razvile su se društvene mreže kao savremen, brz i relevantan kanal komunikacije sa ciljnom grupom.

“Internet komunikacija sa lokalnom zajednicom je bila jedna od tema predavanja tokom koje smo zajedno pronašli najbolje načine obraćanja našoj ciljnoj grupi. Zaključili smo da su svi građani dobre volje naša ciljna grupa, ali kada su u pitanju internet i društvene mreže na taj način se obraćamo pretežno mlađoj populaciji.” – naveo je Jovan Vignjević internet marketing menadžer.

Ovim putem apelujemo na sve ljude dobre volje u Pokrajini da prate rad svojih lokalnih
organizacija Crvenog krsta i izdvoje 5 minuta svog vremena kako bi nekome pomogli i spasili život jer pomoć nam je u krvi.