Policijska stanica Stari Grad se seli iz Radničke ulice

Ilustracija MUP
Policijska stanica sa područja Starog grada, koja se nalazila na adresi Radnička 32 se seli u objekat Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u ulici Pavla Papa 46.

Građani će i dalje moći da kontaktiraju Policijsku ispostavu Stari grad pozivom na isti broj telefona: 021/451-125.