Polaganje ispita za taksiste održaće se 8. i 11. oktobra

SHARE
Polaganje ispita
Prijave za polaganje ispita za taksiste mogu se podneti svakog radnog dana od 13 do 14 časova.

Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz i poznavanja Grada Novog Sada je obavestila sve kandidate da će se pismeni deo ispita o poznavanju propisa koji regulišu taksi-prevoz i o poznavanju Grada Novog Sada održati 8. oktobra, dok će se usmeni deo ispita održati 11. oktobra.

Ispiti će se održati u 15 časova u zgradi Skupštine Grada Novog Sada, u ulici Žarka Zrenjanina broj 2 u Novom Sadu.

Obeveštenje i obrasce prijava za polaganje ispita kandidati mogu preuzeti na portirnici Skupštine Grada Novog Sada.

Prijave za ispit podnose se sekretaru Komisije, u Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve, u ulici Žarka Zrenjanina broj 2, na II spratu, u kancelariji 40, od 13 do 14 časova svakog radnog dana.