Plan detaljne regulacije za vetropark Crepaja do 5. decembra

0
19
vetropark

Opština Kovačica stavila je na javni uvid plan detaljne regulacije za vetropark Crepaja, koji traje do 5. decembra.

Vetropark sa 30 vetrogeneratora biće ukupne snage oko 220 megavata.

Investitor i naručilac je New energy solutions Novi Beograd.

Kako je navedeno u planu, navodi eKapija, tehničko-tehnološka celina kompleksa vetroparka sastojaće se od pojedinačnih stubova vetrogeneratora u kojima se energija vetra u turbinama konvertuje u električnu energiju, a odatle podzemnom sabirnom elektroenergetskom mrežom naponskog nivoa 33(35) kV distribuira do planirane transformatorske stanice TSX/33(35) kV “Crepaja“ (postoje dve varijante za lokaciju gradnje trafostanice).

Zatim se preko priključka, koji obuhvata priključno razvodno postrojenje i priključni dalekovod (takođe dve moguće lokacije), priključuje na elektroenergetski prenosni sistem.

(tanjug.rs)