Ova reka u Srbiji je po Ginisu najzagađenija u Evropi

Foto izvor: Agormedia.rs
Oglas

Svi pričaju o zagađenju Peka, od aktiviranja rudnika bakra u Majdanpeku. Inspekcija je privremeno obustavila proizvodnju bakra, dok kineska kompanija „Ciđin” ne poveća efikasnost prečišćavanja vode u majdanpečkom rudniku. Po novom projektu se 95 procenta vode iz flotacije nakon filtracija ponovo vraća u proces proizvodnje.

Pek nije približno zagađen kao Borska reka, koja je odvodni kanal borske kanalizacije i teških metala iz Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Ona se nizvodno od Bora spaja sa Krivajskom rekom i Ravnom rekom i formira se Bela reka, koja se kod sela Vražogrnac uliva u Veliki Timok i dalje u veštačku akumulaciju za HE „Sokolicu”. Pored Borske reke nema života. Ona je tamnožuta i teških mirisa. Iznad reke nema ptica i insekata. Obala je potpuno zatrovana. To se najbolje vidi i oseti kad se putuje na relaciji Negotin–Zaječar. Reka protiče ispod puta i pravi krivinu, na svom putu ka Vražogrncu. Nekada pre pedesetak godina ova reka je bila za kupanje i za navodnjavanje. Danas je to najzagađenija reka u Evropi, po Ginisu!

Izvor/autor: Slobodan T. Petrović, Politika.rs
Kladovo

Najzagađenije reke u Srbiji

Tri najzagađenije reke u Srbiji su BorKolubara Trepča. Opasne materije koje dolaze iz Kolubarskog basena svoj put ka centralnoj Srbiji započinju rekom Kolubarom. Trepča preko reke Gračanke i Sitnice zagađuje moravski sliv, dok u istočnu Srbiju i Dunav otrovi stižu iz reke Pek. Srbija sa oko 13% „doprinosi“ zagađenju Dunava raznim organskim materijama koje se sa stočnih farmi direktno ulivaju u ovu reku.

U najzagađenije reke spadaju Stari plovni Begej, ToplicaVeliki LugLugomirCrni Timok i Borska reka, kao i kanal Vrbas-Bečej.

Previous articleUBISTVO KOD ČENTE: Uhvaćeni osumnjičeni
Next articleDETALJI teškog ubistva u Čenti