Osobe sa ovakvim reakcijama na koži su u većem riziku! – Evo zbog čega!

ILUSTRACIJA, Image by Hans Braxmeier from Pixabay

Osobe sa upornim ekcemima kože skloniji su prelomima kuka, kolena i kičme. Kako istraživači navode, ova grupa je za 13 odsto u većem riziku kada je reč o odraslim osobama

U ovoj studiji podaci su uzeti od skoro 3,1 miliona pacijenata, od kojih je 500.000 imalo ekcem.

Profesorka Šinejd Langan i njene kolege otkrili su da su pacijenti sa ozbiljnijim ekcemima imali još veći rizik od preloma kostiju. Prelomi kuka i karlice bili su od 50 do 66 odsto češći kod osoba sa teškim ekcemima nego kod opšte populacije. Osobe koji se bore sa teškim ekcemima suočili su se sa više nego dvostrukim rizikom od preloma kičme, prema njihovim rezultatima.

Međutim, profesorka Langan i njen tim upozorili su da je rizik za milione pacijenata sa ekcemom širom sveta i dalje nizak.

Studija, objavljena u časopisu „Allergy and Clinical Immunology“, nije dokazala da su ekcemi oslabili kosti. Ona se samo nadovezuje na dokaze, s nizom naučnih studija sprovedenih poslednjih godina koje su otkrile slične nalaze.

Rezultati su pokazali da je rizik od preloma ostao visok čak i ako se uzimu u obzir pacijenti koji koriste steroide, za koje se dugo mislilo da slabe kosti.

Stručnjaci smatraju da bi razlog mogao biti taj što mnogi pacijent,i koji imaju ovo stanje kože, izbacuju mlečne proizvode iz ishrane jer veruju da bi to moglo dodatno pogoršati postojeće stanje.

Moguć razlog je i taj što osobe koje se bore protiv ovog stanja verovatno manje vežbaju, što takođe slabi njihove kosti. Što dovodi do zaključka da učešće mnogih drugih faktora uslovljava ova stanja kako kod jedne tako i kod druge grupacije.

Foto: ILUSTRACIJA *fotografija se ne dovodi u preciznu vezu sa studijiom o kojoj se govori u tekstu