Odgovor Kliničkog centra Vojvodine povodom rasističkog napada doktorke

Foto: Pokrajinska vlada
Povodom objavljenog snimka na sredstvima javnog informisanja i društvenim mrežama u kom je jedan od aktera lekarka zaposlena u ovoj zdravstvenoj ustanovi M.Š. i redovni student Medicinskog fakulteta Š.O., Klinički centar Vojvodine objavio je svoj odgovor.

Klinčki centar Vojvodine, kao poslodavac lekarke M. Š., obaveštava javnost da se ovaj događaj desio van prostorija te ustanove, a u okviru svojih ovlašćenja KCV će, o navedenom slučaju, obavestiti nadležnu lekarsku komoru radi ispitivanja etičnosti postupanja lekarke, odnosno njene dostojnosti za obavljanje lekarske profesije.

Medicinski fakultet:

Nakon obraćanja javnosti putem društvenih mreža studentkinje Š.O., Medicinski fakultet u Novom Sadu saopštava da lekarka M.Š., koja je imala verbalni kontakt sa studentkinjom, nije zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu niti se taj događaj desio u ovoj ustanovi. Medicinski fakultet želi da obavesti javnost da na ovom fakultetu trenutno studira oko 500 studenata iz više od 30 zemalja iz celog sveta i da je nedopustivo da lični konflikt dve osobe, na bilo koji način, ruši ugled te institucije koja je decenijama cenjena u svetu i ima internacionalni ugled.