Od septembra novi pravilnik za đačke ekskurzije

SHARE
Ilustracija, Ekskurzija

Početkom maja na snagu je stupio novi Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije koji će se primenjivati od predstojeće školske godine.

Njime su propisani bliži uslovi i uređena pitanja od značaja za organizaciju i ostvarivanje ekskurzije u školama.

Da bi se đačka ekskurzija realizovala u razredu od 30 đaka neophodno je da se prijavi minimum njih osamnaestoro.

Učenik ne može dva puta tokom školovanja ići na isto mesto, a svi sadržaji ekskurzije moraju biti realizovani do 22 časa. Ovo su samo neke od novina novousvojenog Pravilnika o organizaciji i ostvarivanju đačkih ekskurzija koje predstavljaju neizostavni deo u školovanju svakog đaka.

Odeljenska i stručna veća škole predlažu program ekskurzije koji se dostavlja nastavničkom veću, a ekskurzija se ne može realizovati dok roditelji ne daju saglasnost. U pripremu, organizaciju i realizaciju ekskurzija, pored učenika, moraju biti uključeni direktor škole, stručni vođa putovanja i odeljenski starešina, piše na portalu SremskeVesti.rs

Direktor škole je obavezan da organizuje konsultativni sastanak pre izvođenja putovanja, na koji poziva predstavnike svih interesnih grupa u procesu odlučivanja i planiranja, o čemu se sačinjava zapisnik. Ako se prevoz obavlja drumskim saobraćajem, direktor škole obavezan je da obezbedi da se putovanje izvrši u skladu sa propisima kojima se uređuje način obavljanja organizovanog prevoza dece.

Ekskurzija se izvodi u Srbiji, a jednom u toku školovanja može se održati i u Republici Srpskoj.

Za svaki razred precizno su definisane lokacije koje se obilaze. Izbor agencije za realizaciju ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.