Od sedeće godine POREZ na šupe, bunare, svinjce…

Od Nove godine građani Srbije biće u obavezi da plaćaju porez na šupe, bunare, cisterne, ambare, svinjce, bazene, čak i za nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata, piše u novim izmenama Zakona o porezima na imovinu koje je objavilo Ministarstvo finansija.

U članu 6a novog zakona postoji izmena nepokretnosti koje se oporezuju, gde se umesto „garaže i garažna mesta“, među nepokretnostima koje se oporezuju uvodi grupa „garaže i pomoćni objekti“, piše Nova ekonomija.

Pomoćni objekti mogu biti svi objekti koje građani imaju u svojim dvorištima, kao što su kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i slično. Takođe, tu spadaju i bunari, bazeni, rezervoari, cisterne, svinjci i slično.

 

Izvor: Nova ekonomija