Obnovljen nadgrobni spomenik J.Jovanoviću Zmaju u Sremskoj Kamenici

SHARE
Nadgrobni spomenik J.Jovanoviću Zmaju Foto: zzskgns.rs

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada je obnovio nadrobni spomenik J.Jovanoviću Zmaju, koji se nalazi u Sremskoj Kamenici.

Spomenik je bio u lošem stanju, a veliki problem su bila oštećenja  na  betonskom  opsegu spomenika.

Zbog toga je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada  pristupio obnovi spomenika koja je  obuhvatala  sledeće radove: čišćenje prostora, uklanjanje starog betonskog opsega, izradu novog, demontažu nadgrobne ploče, nivelisanje  i konsolidaciju  kamenih ploča, čišćenje kamenih površine postamenta spomenika. Izvođač radova je „Granit- Liješće” DOO iz Sremske Mitrovice.

Kako prenose mediji, ukupna cena zaključenja ugovora iznosi ukupno 189.000,00  din. bez PDV-a odnosno  226.800,00 dinara sa PDV- om. Realizaciju projekta omogućio  je Grad Novi Sad.