Obavezno tuširanje posle plivanja u Savi – Nemojte se kupati posle kiše!

SHARE
Foto izvor: rtvcentarsrem.rs

Javno komunalno preduzeće „Komunalije” uradilo je analizu vode na tri lokacije toka Save u Sremskoj Mitrovici.

vojvodinainfo

Analiza je pokazala da na navedenim lokalitetima voda odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Voda je uzorkovana sa lokacija Mala plaža, početak plaže i Dispanzer, a analizu je uradio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Uzorci savske vode su uzorkovani 3. jula, a ispitivanje završeno pet dana nakon toga.

Iako rečna voda ispunjava kriterijume, preporučuje se obavezno tuširanje čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz Save, dok se nakon kiše ne preporučuje kupanje naredna dva do tri dana.

Kada je reč o kupanju male dece, s obzirom na to da je voda u plićaku najzagađenija, savetuje se roditeljima da obrate posebnu pažnju, izveštava Zavod, a prenose SremskeVesti.rs

vojvodinainfo