„NOVINE SRBSKE“ – Na današnji dan izašle prve novine u Srbiji

SHARE
Novine Srbske, foto Wikipedia

Novine srbske su bile prve novine u Kneževini Srbiji.

adsteam seo i izrada web sajta

Pojavile su se 17. januara 1834. godine, pod uredništvom Dimitrija Davidovića u Kragujevcu, a nastavile u Beogradu, u vreme kada je Srbija počela da se izgrađuje kao moderna građanska država. Novine srbske bile su pre svega službeni list Kneževine Srbije, koji je u toku Davidovićevog uredništva imao i obeležje političkog glasila.

Prvobitno nedeljnik, novine su u periodu 1843-1849. izlazile dva puta sedmično, potom do kraja 1872. tri puta sedmično, da bi od 1873. postale dnevnik, osim u periodu Prvog svetskog rata, kada je bilo velikih neredovnosti u izlaženju.

Prvi naziv je bio „Novine srbske“ do 24.12.1842. Od 2.1.1843. naziv je „Srbske novine“. Od 3.1.1870, treći naziv je „Srpske novine“. Datumi su po tadašnjem građanskom, julijanskom kalendaru, kako je štampano i u samim novinama.

Novine su imale svoj uspon i pada, a danas poznata cenzura je postojala i tada. 

Neke stvari nisu bile pogodne za objavu javnosti, te jee Knez Miloš uspostavio pravila koja zapravo danas oslikavaju cenzuru.

adsteam seo i izrada web sajta