Novi dom za gradske vatrogasce u Novom Sadu

SHARE
Vatrogasci
Ilustracija Vatrogasci, Požar
Vatrogasna stanica se trenutno nalazi u centru grada, u ulici Jovana Subotića. To i nije baš odgovarajuće mesto imajući u vidu površinu grada, broj stanovnika, kao i broj intervencija.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije nedavno je raspisala tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za vanredne situacije, a opredeljena lokacija je na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Somborske ulice.

Površina za gradnju novog objekta 2,35 hektara, a kompleks treba da predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu namenjenu za pružanje usluga zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara.

Planirani objekat imaće dva sprata, a osim Vatrogasne brigade, u novoj zgradi će biti smeštene i druge službe: Uprava za vanredne situacije, Operativni centar, Odeljenje za sprovođenje preventivnih mera pri izgradnji objekta, Odeljenje za sprovođenje preventivnih mera pri korišćenju objekata, Odeljenje za upravljanje rizikom i Odeljenje za civilnu zaštitu.

U prizemlju kompleksa regionalnog centra planirana je garaža za vatrogasna vozila, kao i perionica, servis i radionica za popravku vozila i opreme. Predviđene su i prostorije za zaštitnu opremu i uniforme, zatim garderoba, te dnevna soba za boravak vatrogasaca, sanitarni čvor, čajna kuhinja, kuhinja i restoran.

Komandno-operativni centar trebalo bi da bude na prvom spratu, a na toj etaži predviđene su i učionice, amfiteatar, sala za sastanke, zatim arhiva, ali i teretana, fiskulturna sala, kancelarije i spavaonica za vatrogasce, piše „Dnevnik“.

U dvorištu centra planirani su poletno-uzletna pista za helikopter i vežbališta za obuku i trening, koja će osim vatrogasaca koristiti i pripadnici drugih spasilačkih službi. Na pomenutom trenažnom prostoru, između ostalog, predviđeni su toranj sa pet-šest spratova, veštačka stena, bazen-tankvana za simulaciju gašenja požara zapaljivih materija, zatvoreni bazen za obuku tima za spasavanje i sprave za obuku.

Rok za podnošenje ponuda je 24. decembar, a 25 dana nakon toga biće doneta odluka o dodeli ugovora, ili o obustavi postupka.