Nove akcije od Aerodroma – 1.519 dinara

veće plate
Ilustracija, RSD

Nadzorni odbor Aerodroma “Nikola Tesla” sazvao je redovnu skupštinu za 18. mart na kojoj će, između ostalog, biti podeljena i prošlogodišnja dobit. Nakon toga bi građani trebalo da dobiju dividendu u neto iznosu od 1.519,32 dinara po akciji.

Oni koji do sada nisu podizali ništa, moći će da podignu 10.432 dinara.

Prošlogodišnja dobit koja će biti podeljena, bila je vanredno visoka usled činjenice da je kompanija u decembru naplatila inicijalnu koncesionu naknadu od 501 milion evra. Predložena dividenda u bruto iznosu je 1.784,44 dinara po akciji, a kada se to pretvori u neto iznos umanjen za porez od 15 procenata, dobije se 1.519.32 dinara po akciji”, navodi glavni broker “Momentum sekjuritis” Nenad Gujaničić koji dodaje da pravo na dividendu imaju akcionar koji su posedovali te akcije na dan 31. decembar prošle godine.

Prema njegovim rečima, isplata će verovatno biti veoma brzo posle skupštine, a svi građani koji su imali pravo na besplatne akcije, dobili su po jednu akciju Aerodroma. – piše na sajtu Blic.rs

Računajući dividende iz prošlosti, od Aerodroma su građani dobili ukupno 1.780 dinara”, kaže Gujaničić.