NEVEROVATNO OTKRIĆE NEMAČKIH NAUČNIKA OKO FRUŠKE GORE

Fruška gora je ostrvska, stara gromadna planina. Doline i padine Fruške gore su prekrivene livadama, pašnjacima i žitnim poljima , na padinama su voćnjaci i vinogradi sa čuvenim vinskim podrumima , a delovi viši od 300 m su obrasli gustom listopadnom šumom.

Na Fruškoj gori je najveća koncentracija lipove šume u Evropi . Oko 700 vrsta lekovitog bilja raste na ovoj planini. Neke od brojnih životinjskih vrsta su: srna, jelen, muflon,
lasica, divlja svinja (beka, kuna, divlja mačka, šakal, zec, itd.

Pored svega navedenog nemački naucnici utvrdili da je Fruška gora vulkan!

Poslednja erupcija zabeležena je u blizini Suseka pre nekoliko
dana i tada su otklonjene i poslednje sumnje.

Prema detaljnim analizama nova aktivnost vulkana se očekuje kroz 15-20, najkasnije 30 godina. U slučaju većeg broja logorskih vatri za 1. Maj taj proces može biti ubrzan i do 12%.

p.s. Svi likovi, mesta i događaji su izmišljeni. Svaka sličnost sa istinitim likovima i događajima je slučajna. Ovaj članak služi samo jednoj svrsi a to je zabava kroz satirični pogled na današnjicu.