NAJNOVIJA GENERACIJA NEINVAZIVNOG PRENATALNOG TESTA DOSTUPNA U SRBIJI

SHARE
NAJNOVIJA GENERACIJA NEINVAZIVNOG PRENATALNOG TESTA
PREMIUM GENETICS
adsteam seo i izrada web sajta

VERACITY test, koji u Srbiju donosi kompanija Premium Genetics, nudi najnoviju i
najprecizniju tehnologiju targetirane analize specifičnih sekvenci hromozoma, što garantuje najpreciznije rezultate, jer čitaju sumnjive regije i do 10 puta više od ostalih testova ove vrste.

Neinvazivni prenatalni testovi su već nekoliko godina prisutni na tržištu Srbije i sve više
trudnica se odlučuje da na ovaj način proveri genetsko zdravlje svoje bebe. Ova skrining
metoda u potpunosti zamenjuje invazivne procedure, poput amniocenteze, i veoma
pouzdano daje odgovore na pitanja koja muče sve buduće majke.

Iako su se neinvazivni, prenatalni testovi ranije preporučivali samo trudnicama starijim od 35 godina. U poslednje vreme se savetuju apsolutno svim budućim majkama. Statistički podaci govore da su veći procenat dece sa Daunovim sindromom rodile upravo trudnice mlađe od 35 godina. S obzirom na rizike koje nosi amniocenteza, neinvazivni prenatalni testovi dobijaju sve veće poverenje trudnica, bez obzira na još uvek relativno visoke cene.
Renomirana kompanija Premium Genetics je na tržište Srbije donela prenatalni test
najnovije generacije – Veracity, koji je ispravio sve nedostatke testova prethodnih generacija i upravo zbog toga nosi najveću pouzdanost i tačnost rezultata.

Test VERACITY izvodi kompanija NIPD Genetics, koja ima patentiranu sopstvenu
tehnologiju ciljane analize sekvenci. To faktički znači da, za razliku od testova koji rade
analizu svih hromozoma – pa čak i onih hromozoma koji uopšte nisu kompatibilni sa
životom, mi analiziramo samo one hromozome koji su suštinski bitni, čak preciznije – samo
specifične delove hromozoma koji nose informacije o traženim aneuploidijama. S obzirom
na preciznost analize, sumnjive regije se čitaju prosečno 400 puta, što je čak i do 10 puta
više od ostalih prenatalnih testova. To je razlog najmanjeg broja lažno pozitivnih rezultata i najveće pouzdanosti našeg testa – kažu iz kompanije Premium Genetics.
Oni dodaju i to da poseduju sopstvenu tehnologiju preciznog merenja količine bebine DNK u krvi majke, što je najveća garancija pouzdanosti rezultata testa.

Test Veracity by Premium Genetics je jedini test koji analizira mikrodelecione sindrome i kod mblizanačkih trudnoća, a laboratorija NIPD Genetics poseduje CLIA i CAP akreditacije, što je svrstava u sam svetski vrh.

Iako je cena Veracity testa svuda u svetu dosta visoka, kompanija Premium Genetics se
potrudila da trudnicama u Srbiji omogući test po najnižoj ceni već od 490 eura, što
predstavlja jednu od najpovoljnijih cena na našem tržištu. Više informacija na:
www.premiumgenetics.rs

Zašto je Veracity test bolji izbor od testova koji analiziraju sve hromozome?

VERACITY test koristi sopstvenu, patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – target
capture sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet
interesovanja i to samo na onim delovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Dubina
očitavanja je toliko visoka da se ubraja u rang ultradubokog čitanja hromozoma.

Šta to praktično znači?

Zamislite dva slučaja:

1. Neko Vam da knjigu od oko 1.000 stranica i rok od 24 sata da je obavezno celu čitate i to koliko god puta želite i stignete u tom periodu. Nakon toga Vas pita šta se nalazi na stranicama npr. broj 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, koje su jedine suštinski bitne?

2. Neko Vam da knjigu od 1.000 stranica, otkrije Vam da je jedini važan sadržaj samo onaj sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, i dobijete isti rok od 24 sata da, koliko god puta želite, čitate samo navedeni sadržaj.

Verovatnoća da ćete znati sadržaj, onaj koji je zaista jedino važan – odnosno sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, kod drugog primera je očigledna. Odnosno, daleko je manja verovatnoća da ćete pogrešiti u analizi sadržaja na drugom primeru, jer ste precizno i izuzetno mnogo puta analizirali i ponavljali jedine Vama važne delove. Baš tako radi VERACITY test. Čita samo delove hromozoma koji su Vama bitni, fokusirajući se na preciznost u regijama od značaja. Zato je VERACITY najpouzdaniji test.

adsteam seo i izrada web sajta