Najneobičnijie znamenitosti Banata

SHARE
zrenjnain
Most na suvom, Zrenjanin, Foto: Aleksandar Radlovacki, RTV

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Žitišta svakako je spomenik čuvenom Rokiju Balboi, a na Banat nas još asocira i takozvani most na suvom, u Zrenjaninu.

Most na suvom je most u Zrenjaninu, ispod koga je nekada tekao rukavac Begeja, koji zatrpan 1985. godine, tako da danas ispod njega više ne postoji vodena površina.

 most na suvom
Foto: I love Zrenjanin

Most je izgrađen 1962. godine po projektu inženjera Rade Janjatova, kao viseći most. Namena mu je bila da poveže centar Zrenjanina sa gradskim kvartom Mala Amerika.

Runia ili turistička atrakcija?

Резултат слика за most na suvom

1985. godine, gradske vlasti odlučuju da zatrpaju rukavac Begeja na kojem se most nalazi, i od njega naprave tri jezera. Nasip između dva jezera izgrađen je tačno na mestu mosta. Tako je 23 godine posle izgradnje, most izgubio svoju namenu.

Danas je 33 godine od kada je most ostao bez reke, Most na suvom i dalje stoji, iako zarđao i u lošem stanju. Međutim, neke turističke agencije su iskoristile ovu situaciju o od samo mosta, kao i od spomenika čuvenog Rokija, napravile turističku atrakciju.

spomenik rokiju banat
Foto: SportInfo

Čak i meštani, u ovom slučaju Zrenjanina često svoje goste odvedu do mosta ili nekom ko prvi put dolazi u Banat, Zrenjanjin preporuče im da obiđu „most na suvom“.