Na današnji dan 9. avgust

9.avgusta 480.p.n.e Persijanci su posle tri dana pobedili u bici kod Termopila, malobrojne Grke, pod komandom spartanskog kralja Leonide.

300 SPARTANS vs 20.000 PERSIANS - Ultimate Epic Battle Simulator ...

9.avgusta 48.p.n.e Gaj Julije Cezar je odneo odlučujuću pobedu nad Pompejem kod
Farsale.

9.avgusta 378.p.n.e u bici kod Hadrianopolja Goti su porazili Rimljane.

9.avgusta 1945.godine Amerikanci su bacili atomsku bombu na Nagasaki.

9.avgusta 1945.godine treće zasedanje Avnoja u Beogradu.

9.avgusta 1974.godine Džerald Ford je postao predsednik SAD, umesto Ričarda
Niksona, koji je podneo ostavku.