Na današnji dan 7. mart

itle: Sol Invictus in the Planetarium mosaic Rights: Photography: Daniel González Acuña 2016

Dogodilo se na današnji dan 7. mart

7.marta 321.godine Car Konstantin Veliki je proglasio da će nedelja, dan posvećen
bogu Sunca Solu Inviktusu, biti dan odmora za Rimljane

7.marta 1573.godine potpisivanjem mira u Carigradu završen Kiparski rat
Osmanskog carstva i Mletačke republike, u kojem su Turci preuzeli Kipar od
Mletaka.

7.marta 1793.godine francuska revolucionarna skupština objavila rat Španiji.

7.marta 1814.godine francuska vojska pod komandom Napoleona Bonaparte je porazila
udruženu prusko-rusku vojsku u bici kod Kraona.

7.marta 1945.godine posle ostavke kraljevske vlade Josip Broz Tito formirao novu
jugoslovensku vladu u koju su ušli i šef Demokratske stranke Milan Grol, kao prvi
potpredsednik, i Ivan Šubašić, kao ministar inostranih poslova.

7.marta rođeni su Tomaš Masarik, čehoslovački političar, filozof, sociolog i
novinar, 1. predsednik Čehoslovačke (1850), Moris Ravel, francuski kompozitor,
pijanista i dirigent (1875), Rejčel Vajs, engleska glumica (1970).

7.marta preminuli su Aristotel, starogrčki filozof (322.p.n.e), Antonin Pije rimski
car (161), Toma Akvinski, italijanski filozof (1274), Stenli Kjubrik, američki
filmski režiser (1999).