Na današnji dan 5. avgust

Teleporter - Sremski Karlovci

Dogodilo se na današnji dan 5. AVGUST

5.avgusta 1552.godine u bici kod Pontskih ostrva, turska flota je pobedila
đenovljansku.

5.avgusta 1716.godine kod Petrovaradina Eugen Savojski pobedio tursku vojsku.

5.avgusta 1824.godine Grci porazili Turke kod Samosa.

5.avgusta 1914.godine Crna Gora je objavila rat Austro-Ugarskoj, a Kralj Nikola je
pozvao sav srpski narod, da krenu sa dva ostarela srpska kralja.

5.avgusta 1995.godine hrvatska vojska uz podršku Muslimana i NATO-a, zauzela Knin,
glavni grad RSK.

5.avgusta 1876.godine rodio se Apis, a 5. avgusta 1897.godine preminuo je paroh Sremske Mitrovice Stevan Anđelić, koji je izgradio zgradu Bogoslovije i Gimnazije u Sremskim Karlovcima.