Na današnji dan 29. jul

Flower Beds in Holland, c. 1883, oil on canvas on wood, Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon, 1983.1.21

Dogodilo se na današnji dan 29. JUL

29.jula 1014.godine u bici na Belasici Vizantinci pod komandom Vasilija II
Bugaroubice, uništili vojsku cara Samuila.

29.jula 1148.godine krstaši teško poraženi kod Damaska, te je neuspešno okončan
Drugi krstaški rat.

29.jula 1588.godine Englezi pod komandom Frensisa Drejka, potukli „nepobedivu“
špansku armadu.

29.jula 1878.godine počela Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine.

29.jula 1946.godine počela mirovna konferencija zemalja pobednica u Drugom
svetskom ratu.

29.jula 1880.godine kod Pljevalja rođen patrijarh srpski Varnava Rosić.

Pljevlja: Porušena kuća u kojoj je rođen srpski patrijarh Varnava

1890. – Umro Vinsent Vilem van Gog (hol. Vincent Willem van Gogh), postimpresinistički slikar holandskog porijekla. Jedan je od trojice najvećih slikara postimpresionizma i jedan od najcenjenijih slikara uopšte.

Slika