Na današnji dan 18. decembar

Antionio Stradivari - Foto: Wikipedia

Dogodilo se na današnji dan 18. decembar

18.decembra 218.godine p.n.e u bici kod Trebije u Drugom punskom ratu kartaginski
vojskovođa Hanibal je naneo težak poraz rimskoj vojsci.

18.decembra 1271.godine Kublaj-kan je promenio naziv svog carstva u Juan, označivši
zvanični početak dinastije Juan u Kini i Mongoliji.

18.decembra 1398.godine Mongoli su zauzeli Delhi u Indiji.

18.decembra 1499.godine počela je pobuna muslimana u Granadi protiv prisilne
konverzije u rimokatoličku veru.

18.decembra 1777.godine proslavljen je prvi dan zahvalnosti, zbog pobede nad
britanskim snagama generala Bergojna kod Saratoge.

18.decembra 1916.godine francuskom pobedom je završena bitka za Verden posle 10
meseci. Poginulo je 543 hiljade Francuza i 434 hiljade Nemaca.

18.decembra 1940.godine Adolf Hitler je naredio planiranje invazije na SSSR.

18.decembra rođeni su Džozef Džon Tomson, engleski fizičar, dobitnik Nobelove
nagrade za fiziku(1856(, Nadvojvoda Franc Ferdinand (1863), Kit Ričards osnivač
Rolingstonsa (1943), reditelj Stiven Spilberg(1946), Bred Pit glumac(1963), golman
Đan Ljuka Paljuka (1966),

18.decembra preminuli su Antonio Stradivari čuveni graditelj violina (1737), Johan
Gotfrid fon Herder nemački istoričar(1803), Vaclav Havel češki književnik i
političar(2011), Za Za Gabor glumica (2016).