Mozaici Carske palate Sirmijuma zablistaće punim sjajem!

Jedinstveni mozaici Carske palate Sirmijuma nakon restauracije biće postavljeni u Vizitorskom centru koji godišnje poseti preko 30.000 turista!

Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u saradnji sa mitrovačkim
konzervatorima ovih dana završavaju konzervatorsko-restauratorske radove na
mozaicima Carske palate Sirmijuma.

Antički mozaički podovi Carske palate Sirmijuma predstavljaju jednu od najbolje
sačuvanih celina za praćenje razvoja umetnosti oblikovanja enterijera na prostoru
Balkana u vreme kasnog Rimskog carstva.

Vizitorski centar postao galerija carskih mozaika

Grandiozni projekat obnove 350 kvadrata mozaika Carske palate započeo je 2011.godine
i do sada je konzervirano preko sto kvadratnih metara mozaika.

-Završavamo treću fazu konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi podnih
mozaika sa geometrijskim motivima iz prostorije broj 23 koji potiču iz četvrtog veka.
Sada je obnovljeno 13 kvadrata mozaika ove centralne prostorije, za šta je Ministarstvo
kulture obezbedilo 3,5 miliona dinara, dok smo ukupno konzervirali preko sto kvadrata,
kaže Ljubiša Šulaja, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici,
napominjući da su restaurirani mozaici iz odaja 14 i 16 prezentovani za posetioce u
Vizitorskom centru, koji postaje prava galerija carskih mozaika!

Carsku palatu godišnje poseti preko 30.000 turista

Istraživanja Carske palate započela su još 1957.godine, a arheološki lokalitet „1“ koji
obuhvata šest dvorana sa atraktivnim mozaicima u cilju zaštite natkriven je pre deset
godina kada je izgrađen Vizitorski centar za turiste.

-Svi do sada otkriveni mozaici Carske palate su podni i često su se nalazili jedan ispod
drugog nastali u raznim periodima. Mada se pretpostavlja da su i zidovi carskih odaja bili
ukrašavani mozaicima, njihovi ostaci nisu pronađeni pošto su obzirom na to da su
izrađivani od nepostojane staklene paste bili izloženi propadanju, ističe Šulaja i dodaje da
su svi mozaici geometrijski, izuzev jedinog figuralnog sa motivom rimskog boga
Merkura iz 4.veka, koji je konzerviran i svečano prezentovan pred domaćim i svetskim
zvaničnicima 2014.godine u Vizitorskom centru.

U Sirmijumu i okolini rođeno šest rimskih careva

Carska palata kao zvanična rezidencija rimskih careva podignuta je krajem trećeg i
početkom četvrtog veka kada je Sirmijum u periodu tetrarhije, pored Nikomedije, Milana
i Trira, bio jedna od prestonica Rimskog carstva. U palati i okolini Sirmijuma rođeno je

šest rimskih imperatora: Aurelijan, Maksimijan, Gracijan, Decije Trajan, Prob i sin
Konstantina Velikog Konstancije Drugi.

Autor: Vojvodina Info (Narcisa Božić)