Međunarodni aerodrom ipak u Čeneju, a ne u Šajkašu?

Vreme, vetar.. .Pixabay
Oglas

Šta će biti sa vazdušnom lukom kod Novog Sada?

Novosadski odbornici odlučivaće na narednoj sednici o predlogu plana detaljne regulacije Aerodroma Čenej. Planom se predviđa izgradnja savremenog aerodroma, koji će ispunjavati sve uslove za odvijanje putničkog saobraćaja.

Površina obuhvaćena planom iznosi 116,85 ha i zauzima područje postojećeg poljoprivredno-sportskog aerodroma Novi Sad, deo poljoprivrednog zemljišta kao i deo državnog puta IIA-100 Horgoš-Subotica-Bačka Topola-Mali Iđoš-Srbobran-Novi Sad-Sremski Karlovci-Inđija-Stara Pazova-Beograd. Postojeće poljoprivredno zemljjište obuhvaćeno planom namenjeno je za potrebe realizacije planiraiog aerodroma, poslovne sadržaje i poloprivredno zemljište namenjeno izgradnji salaša.

Postojeći aerodrom je poljoprivredno-sportskog karaktera i sa travnatom pistom i tehničkim karakteristikama ne ispunjava uslove za odvijanje civilnog putničkog saobraćaja. Iz tog razloga, planom se predviđa izgradnja savremenog aerodroma koji će ispunjavati sve uslove za odvijanje putničkog saobraćaja.

Na Aerodromu se planira redovan linijski saobraćaj, saobraćaj niskobudžetnih avio-kompanija (low coѕt), turistički čarter, radnički čarter letovi i avio-taksi letovi.

Regionalni saobraćaj planiran je da obezbedi povezivanje Vojvodine sa poslovnim centrima bivših jugoslovenskih republika i drugim okolnim zemljama. Pored toga, planirano je da se zadrže i sve funkcije sportske i poljoprivredne avijacije.

Kompleks se sastoji iz dva dela i to sportskog dela aerodroma, površine 3,14 ha i novog putničkog i kargo dela aerodroma, površine 3,58 ha.

Rekonstrukcija postojećeg kompleksa

U severnom delu prostora namenjenom pristanišnom kompleksu aerodroma, planira se zadržavanje sportskog dela aerodroma, rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata, platoa i saobraćajnih površina u funkciji sportskog dela aerodroma i poljoprivredne avijacije.

U prvoj fazi dok ne bude izgrađen novi putnički i kargo deo aerodroma, ovaj sportski deo će obavljati istovremeno i funkciju putničkog civilnog aerodroma pa se u skladu sa tim omogućava i izgradnja upravne zgrada sa delom za prijem i otpremu putnika, servisa i garaža, platforme za parkiranje aviona, hangara za letelice, platforme za pranje aviona, objekta za smeštaj sportista, kontrolnih punktova i objekata potrebne infrastrukture i dr.

Novi deo aerodroma – Uz kompleks putničkog i kargo pristaništa i hotel i salaši

U južnom delu pristanišnog kompleksa, planira se prostor za izgradnju objekata u funkciji novog kompleksa putničkog i kargo pristaništa.

U ovom delu aerodroma se predviđaju pristanišna zgrada, tehnički blok sa kontrolnim tornjem, kontrolni punktovi, objekat vatrogasne službe sa rezervoarom za vodu, platforma za prihvat i otpremu, manipulativne površine, kargo magacin, odnosno objekat za skladištenje robe, rulne staze, parkinzi, skladišta kao i hotel.

Previous articleDvojica muškaraca ne mogu da budu smešteni u istoj sobi?
Next articleMladić iz Novog Sada oštetio firmu za 200.000 dinara