Međunarodna konferencija „Izazovi razvoja novih turističkih niša“

Međunarodna konferencija „Izazovi razvoja novih turističkih niša“ održaće se danas, od 2. do 3. oktobra 2019. godine u Banji Vrdnik i u Novom Sadu.

konferenciju odranizuju „Irig moj grad“, u saradnji sa opštinom Irig, MORA-TOURIST Neprofitna kompanija sa ograničenom odgovornošću i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Dvodnevnoj konferenciji prisustvovaće stručnjaci iz turističkog sektora iz zemalja u regionu koji se suočavaju sa sličnim izazovima kao što su Mađarska i Srbija, u razvoju novih turističkih destinacija. Na dvodnevnoj konferenciji prisustvovaće oko 100 učesnika.

Konferencija će pružiti učesnicima razmenu iskustava i predstaviti dobre prakse u rešavanjuvkonkretnih problema u određenim oblastima, sve u cilju razvoja i stvaranja novog turističkog proizvoda u prekograničnom regionu Srbija-Mađarska.