KONKURS ZA DIREKTORA RTS

BEOGRAD –  (FoNet) – Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) doneo je odluku o raspisivanju konkursa za generalnog direktora RTS, a do donošenja odluke
funkciju vršioca dužnosti će obavljati dosadašnji direktor Dragan Bujošević.

U skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima, Upravni odbor RTS je doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora Radio-televizije Srbije, objavljeno je na internet stranici RTS.

Do donošenja odluke o imenovanju generalnog direktora, funkciju vršioca dužnosti generalnog direktora æe obavljati dosadašnji generalni direktor, objavio je RTS nakon juèernje redovne sednice UO RTS.