Komunalna policija postaje komunalna milicija – Ovo su njihova nova ovašćenja!

Foto izvor: Novosti.rs

U skladu sa nedavno donetim republičkim zakonima Skupština grada Novog Sada će na sednici u sredu, 27. novembra doneti odluku da novosadska komunalna policija postane komunalna milicija.

Odluka predviđa da komunalna policija ubuduće bude milicija, ali i da se ovlašćenja ove službe proširuju, pa će tako “milicionari” moći da zaustavljaju automobile, da pružaju i asistencije u izvršenjima službi u jedinicama lokalne samouprave, a pomoć službama pružaće na osnovu odobrenja načelnika komunalne milicije.

Komunalna milicija, prema poslednim izmenama zakona ima ovlašćenja da zaustavlja vozila, a osim fizičke snage i palica dozvoljeno je da koristi i biber-sprej.

Ovlašćenja komunalne milicije:

  1. Upozorenje
  2. Usmeno naređenje
  3. Provera identiteta
  4. Dovođenje
  5. Zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila
  6. Privremeno oduzimanje predmeta
  7. Audio i video snimanje
  8. Upotreba sredstava prinude
  9. Prikupljanje obaveštenja
  10. Druga ovlašćenja u skladu sa zakonom