Ko uđe u Srbiju ide u karantin?!

Foto: Narcisa Božić
Oglas

Režim ulaska u Srbiju (4.12.2021)

Domaćim i stranim državljanima koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19 (1. Južnoafrička Republika 2. Bocvana 3. Zimbabve 4. Namibija 5. Lesoto 6. Mozambik 7. Malavi), dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ukoliko poseduju jedan od sledećih dokumenata:

1) negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, a ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju;

2) sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od nadležnih organa Republike Srbije, odnosno nadležnih organa države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (GRČKA, MAĐARSKA, RUMUNIJA, SLOVENIJA*, TURSKA, UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI, ČEŠKA, INDIJA) ili nadležnih organa države sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (ANDORA, AUSTRIJA, BELGIJA, GRUZIJA, EGIPAT, ESTONIJA, IRSKA, ISLAND, ITALIJA, JERMENIJA, KABO VERDE, KIPAR, LIBAN, LITVANIJA, LIHTENŠTAJN, MALTA, MAROKO, MOLDAVIJA, NEMAČKA, SAN MARINO, SLOVAČKA, TUNIS, UJEDINjENO KRALjEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE, UKRAJINA, FINSKA , FRANCUSKA, HOLANDIJA, HRVATSKA, ŠVAJCARSKA, ŠPANIJA);

3) potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci, koji je izdao nadležni organ države ukoliko sa Republikom Srbijom ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

STRANI DRŽAVLjANI koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom ili su u njima boravili tokom prethodnih 14 dana od dana planiranog ulaska u Republiku Srbiju, dodatno moraju posedovati i sledeće:

1) imejl dobijen nakon prijave preko sajta www.ezdravlje.gov.rs, odeljak „Foreigners Surveillance Registration”, kao dokaz uspešnog prijavljivanja pre dolaska u Republiku Srbiju;

2) popunjenu i svojeručno potpisanu Izjavu o saglasnosti o prihvatanju mere karantina u kućnim uslovima.

SVIM PUTNICIMA određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa u roku od 24 časa od momenta ulaska u Republiku Srbiju i obavezom testiranja sedmog dana od primene mere karantina (testiranje vrši teritorijalno nadležni institut/zavod za javno zdravlje, a negativan rezultat nije uslov za oslobađanje iz karanina). Ukoliko ne dođe do pojave simptoma/znakova bolesti tokom trajanja karantina u kućnim uslovima, nakon 14 dana prestaje obaveza karantina bez obaveze testiranja.

REŽIM ULASKA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE, OSOBLjE STRANIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANE DRŽAVLjANE SA REGULISANIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;
Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (ANDORA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, DANSKA, HRVATSKA, ESTONIJA, IRSKA, ISLAND, KABO VERDE, LIHTENŠTAJN, LUKSEMBURG, NEMAČKA, RUMUNIJA, SAN MARINO, SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE, SLOVENIJA, TUNIS, TURSKA, ŠVAJCARSKA, ŠPANIJA)..
Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).

Navedena ograničenja se ne odnose na:

Državljane Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija i strane državljane sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji, koji dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;
Lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;
Lica koja su stanovnici pograničnog područja i koja su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;
Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
Posadu transportnog sredstva prilikom obavljanja međunarodnog vazdušnog, drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja;
Humanitarne konvoje ugovorene diplomatskim putem;
Maloletna licima do navršenih 12 godina života;
Lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova pre prvog izlaska iz Republike Srbije.

REŽIM ULASKA ZA STRANE DRŽAVLjANE

Stranim državljanima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti – kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (GRČKA, MAĐARSKA, RUMUNIJA, SLOVENIJA*, TURSKA, UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI, ČEŠKA, INDIJA) ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (ANDORA, AUSTRIJA, BELGIJA, GRUZIJA, EGIPAT, ESTONIJA, IRSKA, ISLAND, ITALIJA, JERMENIJA, KABO VERDE, KIPAR, LIBAN, LITVANIJA, LIHTENŠTAJN, MALTA, MAROKO, MOLDAVIJA, NEMAČKA, SAN MARINO, SLOVAČKA, TUNIS, UJEDINjENO KRALjEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE, UKRAJINA, FINSKA , FRANCUSKA, HOLANDIJA, HRVATSKA, ŠVAJCARSKA, ŠPANIJA);
Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (ANDORA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, DANSKA, HRVATSKA, ESTONIJA, IRSKA, ISLAND, KABO VERDE, LIHTENŠTAJN, LUKSEMBURG, NEMAČKA, RUMUNIJA, SAN MARINO, SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE, SLOVENIJA, TUNIS, TURSKA, ŠVAJCARSKA, ŠPANIJA).
EU digitalni sertifikat izdat od strane nadležnih organa država koje su u sistemu EU Digital COVID Certificate, o okvirima za izdavanje, verifikaciju i priznavanje interoperabilnih potvrda o vakcinaciji protiv COVID-19, testovima i preležanoj bolesti (EU Digital COVID Certificate).
Osim država članica EU, navedeno se odnosi i na EU digitalni sertifikat država izvan EU, a koje su se priključili EU Digital COVID Certificate sistemu (spisak država (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe… – odeljak “Recognition of COVID certificates from third (non-EU countries”)).

*Pored potvrda o vakcinaciji, priznaju se svi testovi na prisutnost virusa Sars-CoV-2 (PCR ili HAGT test, ne stariji od 48 sati). Državljanima Republike Slovenije koji su preležali COVID-19 (1. kod kojih od momenta inficiranja virusom COVID-19 nije prošlo više od 180 dana; 2. koji su primili prvu dozu vakcine protiv COVID-19 u roku od najviše osam meseci nakon infekcije) dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju sa potvrdom o preležanoj bolesti. Takođe, maloletnim licima do 15 godina starosti omogućen je ulaz u R. Srbiju bez karantina odnosno potvrde o negativnom testu na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ukoliko putuju u pratnji užih članova porodice koji ispunjavaju uslov za ulazak u državu bez karantina.

Navedena ograničenja se ne odnose na:

Državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani;

Lica koja nisu državljani Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, a imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije;
Strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju – period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
Maloletna lica starosti do 12 godina;
Pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;
Državljane Republike Hrvatske koji su redovni ili vanredni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koji status dokazuju javnom ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova Republike Srbije – studentska knjižica (indeks);
Posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u vodnom saobraćaju; posade autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija; posade železničkih vozila i vozopratno osoblje prilikom obavljana poslova međunarodnog prevoza u železničkom saobraćaju; posade vazduhoplova u obavljanju međunarodnog prevoza u avio saobraćaju i posade, osoblje i pratnju humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;
Državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta;
Državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

VAŽNO

Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

android aplikacija
Previous articleEvo zbog čega nikada ne smete izuvati cipele u avionu
Next articleKako da osušite lak za nokte za samo jedan minut