KIKINDA: “Sprečavanje rada na crno“

SHARE
Sprečavanje rada na crno
Ilustracija, gdeinvestirati.com
Država i nadležne inspekcijske službe i dalje se bore sa problemom rada „na crno“ koji zahteva konstantno praćenje na terenu. Zajedničkim angažovanjem kikindske lokalne samouprave, nadležnih institucija i inspekcijskih službi, Saveza samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine Nova Crnja, Čoka i Novi Kneževac, realizovan je projekat “Sprečavanje rada na crno“.

Slučajeva rada na crno ima u svim područjima rada. Prema izveštajima nadležnih službi taj problem je najizraženiji u oblasti građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva. Kikindski projekat „Sprečavanje rada na crno“ pokazao je rezultate da ugrožavanjem prava na rad, kao osnovnog ljudskog prava, gube ljudi pojedinačno, ali i država.

Pored nadležnih inspekcija, u toj borbi važni su i lična spremnost i hrabrost svakoga od nas.

U borbi protiv rada na crno dodatni problem predstavlja i manjak ljudi u nadležnim inspekcijiskim službama.

U kikindskom Odseku Inspekcije rada, koja je angažovana na teritoriji Severnobanatskog okruga, od 1. marta samo četiri inspektora.  Uprkos tome rad na terenu rezultirao je i smanjenjem broja neprijavljenih radnika.

Na teritoriji Okruga je tokom 2018-te zatečeno 180 radnika na crno.

Nažalost, dešavaju se i slučajevi kada radnik, da ne bi izgubio različita socijalna primanja, sam insistira da radi na crno. Kako nagalašava Jelena Mitrović, direktorka kikindfske Filijale NSZ, pravi rezultati u sprečavanju rada na crno mogu se postići samo uz saradnju sa poslodavcima:Rezultati kikindskog projekta “Sprečavanje rada na crno“ pokazuju da je pred državom, nadležnim institucijama i inspekcijskim službama još mnogo posla, ali i da je u tom procesu neophodna pomoć svih građana.