Kikinda: Oglas za licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Pixabay

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 – dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 i 3/2020) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list grada KIKINDA“ broj 9/2006), Gradonačelnik KIKINDA je dana 5.03.2020 godine, doneo

ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA

i raspisuje OGLAS ZA JAVNU LICITACIJ ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA.

 

OGLAS ovde

OBRAZLOŽENJE OGLASA ovde

FORMULAR ovde

ŠIFRARNIK ovde

KARTE ovde

Još informacija na brojeve telefona Opštine Kikinda ovde