KIKINDA: Akcija čišćenja divljih deponija – Uklonjeno preko 3000 tona otpada

Foto izvor: Kikinda.org.rs
Danas je u Sajanu počelo čišćenje divlje deponije . Sredstva su obezbeđena po osnovu konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednih zemljišta, privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Stevan Iličić, član Gradskog veća zadužen za ekologiju i Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivedu i ruralni razvoj posetili su danas deponiju kako bi se uverili kako napreduju radovi.

– Od početka godine očišćeno je nekoliko deponija u gradu i selima. Za sajansku deponiju Pokrajina je izdvojila 455.000 dinara, dok grad Kikinda učestvuje sa 520.000 dinara – istakao je Stevan Iličić.

Miroslava Krnić napomenula je da je čišćenje i uređenje divljih deponija započeto u maju.

– Akcijom su obuhvaćene seoske, ali i deponije koje se s vremena na vreme pojavljuju u gradu. Primetno je da se u gradskom građevinskom rejonu pojavljuju deponije po obodima grada. Do sada smo sakupili i odvezli na deponiju blizu 1.000 tona otpada sa seoskih deponija, a oko 2.000 tona je kabasti otpad iz domaćinstava – rekla je Miroslava Krnić.

Osim akcije čišćenja deponija, organizovana je i akcija uklanjanja kabastog otpada. Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine podsećaju građane da za svaki otpad koji imaju postoji način na koji se on odlaže, a sve informacije mogu se dobiti u Kompaniji FCC.

(Zvanična internet stranica grada Kikinda)