Jedna instalacija, neiscrpan izvor energije i vode, uz veliku uštedu

Savremeno društvo se ponovo okreće razumnim i prirodnim resursima, a ono  podrazumeva konzumiranje solarne energije.  Upravo to u suštini znači i besplatno napajanje kućnih aparata uz pomoć Sunčevih zraka preko jednostavnih sistema.

Uloženi novac u vidu kupovine opreme, montaže i instalacije će se preko smanjenih računa vratiti kroz nekoliko godina. Zato postoji nekoliko vrsta kada govorimo o sistemu napajanja i tipovima panela.

 

Postoje krovni sistemi solarne energije

Oni se po pravilu instaliraju na krovu kuće i sa samo nekoliko sati dnevnog dopunjavanja od Sunčevih zraka, mogu da zadovolje električne potrebe doma. Ipak, instalacija ovih panela je poprilično obimna i košta mnogo, zato postoje manje varijante, koje služe upravo ciljanoj grupi i tako napajaju električne uređaje, telefone, laptop računare, televizore i električne mašine i drugo…Upravo na onaj način koji će nam mesečno biti zadovoljavajući u vidu uštede električne energije.

 

Postoje solarni sistemi navodnjavanja

U ovom slučaju ne govorimo o domaćinstvu, vikendici ili kući. Ovde govorimo o vašem gazdinstvu, zemlji i proizvodima kojima je potrebno redovno navodnjavanje. Naravno, tu vodu do sada su crpele električne pumpe čiji konstantni rad iziskuje veliku potrošnju električne energije.

Ipak, i tu ima jednostavnog rešenja, a ono sija iznad naših glava.

Turn Key Project d.o.o (TKP) u svojoj ponudi ima fiksne i mobilne solarne elektrane za navodnjavanje – sisteme koji uz pomoć solarnih panela pretvaraju Sunčevu energiju u naizmeničnu ili jednosmernu električnu energiju i predstavljaju efikasniju zamenu za manje ili veće dizel generatore za napajanje pumpi.

Sunčeva energija je besplatna, pa je tako i ovaj način navodnjavanja postao najisplativiji, a uštede na solarnim sistemima su veoma velike i s godinama su sve veće, jer, praktično Lorentz solarni sistemi za navodnjavanje ne zahtevaju održavanje i ne troše energente.

Instalacija i korišćenje ovih sistema je vrlo jednostavna. Uz konsultaciju sa stručnjacima iz TKP kompanije, priprema i korišćenje ovih sistema postaće najlakši prvi korak koji ćete učiniti za dobrobit vašeg domaćinstva.

navodnjavanje

Kada je reč o cenama, nabavka solarnih panela i sistema za navodnjavanje je postala vrlo prihvatljiva za poljoprivrednike i preduzetnike, naročito ako se uzme u obzir da je moguće dobiti i finansijske podsticaje države i fondova za njihovu nabavku.

Mobilne solarne elektrane

Rješenje za one koji imaju problem sa krađom, vandalizmom ili odnošenjem određenih dijelova sistema navodnjavanja.  Sve vrste zaprega, traktora, vozila sa otvorenom prikolicom i kombija.  Potpuna pouzdanost i bezbjednost sistema. Zbog mobilnosti panela i pumpe mogućnost rada za više domaćina.

Kada je riječ o cijenama, nabavka solarnih panela i sistema za navodnjavanje je postala vrlo prihvatljiva za poljoprivrednike i preduzetnike, naročito ako se uzme u obzir da je moguće dobiti i finansijske podsticaje države i fondova za njihovu nabavku.

Automatski rad

Kada je sistem montiran  pušta se u automatski rad. Vi više nemate nikakvu obavezu ni aktivnosti u vezi sa radom vašeg sistema za navodnjavanje. Sistem će se paliti u tačno određeno vrijeme, gasiti ili kad sunce zađe ili kako god Vi to želite.

Ugradnjom raznih senzora i dodatne opreme, sistem za navodnjavanje je moguće podesiti prema bilo kom parametru koji zahtjeva Vaš zalivni sistem.

Mobilno praćenje 

Lorentz-TKP-automatika

Ono što izdvaja Loretnz sisteme od ostalih je prednost upotrebe aplikacije koja se instalira na Vaš mobilni telefon, pa se mogu pratiti svi parametri vaše pumpe za navodnjavanje i to unazad 10 godina, svaki dan, 24h. Tu se tačno vidi kolika količina vode se isporučila biljkama, kada je pumpa radila, koliki su pritisci bili itd.