Istorijske zanimljivosti na današnji dan 29. septembar

Istorija, knjige - Pixabay

Na današnji dan 29. SEPTEMBAR

29.septembra 480.p.n.e bila je bitka kod Salamine: Grčka flota pod komandom
Temistokla porazila persijsku flotu cara Kserksa.

29.septembra 61. p. n. e. rimski vojskovođa Pompej proslavio svoj treći trijumf nakon
pobede nad mediteranskim piratima.

29.septembra 1273.godine izborom grofa Rudolfa I Habsburga za kralja Svetog rimskog
carstva, okončana je svađa oko pristola. To je bio početak uspona Habsburgovaca na
položaj najmoćnijeg nemačkog plemstva, koje je gotovo neprekidno do 1806. vladalo
carstvom.

29.septembra Milan Tepić major i vojnik Stojadin Mirković digli su se u vazduh sa
ustaškim snagama i nisu im predali oružje.

29.septembra rođeni su rimski Gnej Pompej Veliki (106.p.n.e), Migel de Servantes
španski književnik(1547), italijanski Karavađo (1571), političar Fikret
Abdić(1939).

29.septembra preminuli su Gustav Vasa kralj Švedske(1560), Fernando VII od Španije
(1833), Emil Zola francuski pisac(1902), Rudolf Dizel konstruktor motora(1913).