Istorijske zanimljivosti na današnji dan 27. septembar

Pixabay

Dogodilo se na današnji dan 27. septembar

27.septembra 1540.godine Papa Pavle III odobrio je bulom „Regimini militantis
eccleciae“ osnivanje jezuitskog katoličkog reda koji je, kao Društvo isusovaca, 1534. u
Parizu osnovao Ignasio de Lojola.

27.septembra 1922.godine zbog poraza u ratu sa Turskom, abdicirao je grčki kralj
Konstantin I.

27.septembra 1937.godine osnovana je 8. beogradska gimnazija.

27.septembra 1940.godine Nemačka, Japan i Italija potpisali su Trojni pakt.

27.septembra 1947.godine u Varšavi je osnovan Informbiro.

27.septembra 1996.godine Talibani su zauzeli kabul, te uspostavili islamski emirat
Avganistan.

27.septembra rođeni su Vaclav II Pšemisl, kralj Češke i Poljske(1271), Luj XIII kralj
Francuske(1601), Isidora Žebeljan najmlađa članica SANU-a, srpska
kompozitorka(1967).

27.septembra preminuli su Ivan Gončarov ruski pisac(1891), Edgar Dega francuski
slikar(1917), Nebojša Bogdanović gradonačelnik Beograda(2007).