Istorijske zanimljivosti na današnji dan 25. septembar

Istorija, knjige - Pixabay

Dogodilo se na današnji dan 25. septembar

25.septembra 1066.godine kralj Harold vladar Engleza je potukao zadnji vikinški
napad na ostrvo.

25.septembra 1345.godine Car Dušan je osvojio Cer.

25.septembra 1493.godine Kolumbo je krenuo na drugo putovanje u Novi svet.

25.septembra 1555.godine Karlo V, Sveti rimski car i luteranski knezovi okupljeni u
Šmalkaldski savez su sklopili Augzburški mir kojim su izjednačena prava luterana
i rimokatolika u Svetom rimskom carstvu.

25.septembara španska pokrajina Katalonija dobila autonomiju, to jest pravo na
zastavu, lokalnu skupštinu i jezik. Autonomija ukinuta 1939, kada je Franko došao na
vlast.

25.septembra rođeni su Fridrih Vilhelm II, pruski kralj(1744), Aleksandar Vučo,
srpski pisac(1897), Dmitrij Šostakovič, ruski kompozitor(1906), Majkl Daglas
američki glumac(1944), Kristofer Riv američki glumac(1952).

25.septembra preminuli su Johan Štraus Stariji(1849), Đorđe Kresojević srpski
političar doktor pravnih nauka, Sremac, srpski dobrovoljac, patriota(1923), pisac
Erih Marija Remark(1970).