Inspektori kontrolišu korištenje pasa u lovištu

Pixabay

Lovački savez Republike Srpske poziva sve članice da poštuju Pravilnik o vrstama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa u lovištu u kojem stoji da je dozvoljeno izvođenje pasa u lov u periodu od 1. septembra do 15. januara.

S obzirom da su LS RS, ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te Inspektorat Republike Srpske u proteklom periodu zaoprimili veći broj prijava u kojima stoji a su pojedina lovačka udruženja donijela odluku koja se kosi sa pravilnikom i Zakonom o lovstvu, lovni inspektori će narednom periodu vršiti kontrolu ovakve vrste lova.

Svi koji krše Parvilnik u kojem je jasno naznačeno da je lov sa psima dozvoljen najkasnije 15. januara, snosiće zakonom predviđene posljedice.