IGNORISANA NARODNA INICIJATIVA I ZANEMARENO MIŠLJENJE STRUKE – DRVEĆE POSEČENO!

Oglas

Narodnu inicijativu „Deklaracija o zabrani seče autohtonih vrsta drveća na području Parka Prirode „Tikvara“ i priobalju Dunava i obavezi obnove posečenih šuma na navedenim područjima sa autohtonim (izvornim, dugoživećim i neklonskim) vrstama drveća“ koju je pokrenula naša neprofitna, nevladina organizacija za zaštitu prirode i životne sredine – Udruženje Akvila, potpisalo je približno 5000 građana sa biračkim pravom glasa na teritoriji Opštine Bačka Palanka. NI je zvanično usvojena na sednici skupštine opštine 23.03.2021.

Nakon NI usvojena je odluka o formiranju radne grupe (dokument u prilogu, navedene su i članice koje učestvuju u realizaciji iste), koja je otpočela mandat 28og aprila, koji je zvanično predviđen da traje do 31. avgusta.

DCIM100MEDIADJI_0627.JPG

Do sad je realizovano 4 sednice, pri čemu je na poslednjoj jedna od tački dnevnog reda bilo pitanje opstanka izuzetnog ekološki i biološki vrednog  šumskog  priobalnog kompleksa u Bačkoj Palanci (tzv. Smrdljivac), koji je u zakupu Luke Bačka Palanka, te je tom prilikom na sednici samoinicijativno prisustvovao i direktor luke Vadmir Grujičić i izvođač šumskih radova Goran Matić, čiju privatnu firmu Ecoforestry je luka angažovala da upravlja pomenutim šumskim područjem.

Na 4. sednici radne grupe, članovi biološke struke, koji su aktivno uključeni na polju zaštite prirode, istakli su neizmernu važnost očuvanja ovog šumskog i barskog ekosistema i predstavili istraživačke podatke sa terena na potezu Smrdljivca (u prilogu slike dronom pre seče) o prisustvu strogo zaštićenih divljih vrsta (medju kojima su i prirodne retkosti) poput ptica, insekata, vodozemaca..

Potez šume oko tzv. palanačke Floride i Smrdljivca, iako dominantno zasađen klonskim topolama predstavlja vodoplavno područje Dunava sa nizom barskih staništa. Na samoj obali nalaze se stare vrbe, ali i mali zasad klonskih topola koje se nalaze na malim ostrvcima i na taj način drže obalu. Pored obaloutvrde, prisutvno drveće besplatno radi funkciju fitoremedijacije ovog izuzetno zagađenog područja gradskom i industrijskom kanalizacijom (otuda ime „Smrdljivac“).

Dakle, ovo drveće besplatno radi izuzetno važnu funkciju na dobrobit svih građana Srbije, a i na međunarodnom jer je Dunav međunarodna reka. Iz tog razloga je prioritet da ovaj šumski kompleks bude sačuvan u celosti i dodatno pošumljavan sa crnim topolama (Populus nigra) i neklonskim vrstama vrba (Salix alba, Salix fragilis).

Pored toga, na ovom potezu uz obalu se nalazi najstarije drveće, a samim tim i najočuvanija fauna ptica koja naseljava šumska staništa.

Volja naroda je prekršena i seča na potezu Smrdljivca je ipak otpočela seča (slike u prilogu) od strane poumente privatne firme, a da ne bi bio prekrsen zakon, saučesnici JP Vojvodinašume su klasirali drvne sortimente za namene prodaje istih.

izvor: Udruženje Akvila

Previous articleSvetska premijera domaćeg filma „Nečista krv – greh predaka” na Festivalu evropskog filma Palić
Next articleVoditeljki Jovani Jeremić vandali RAZLUPALI automobil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here