GRBOVI SRBIJE: Simboli naših gradova – Grb Stare Pazove

Oglas

Značenje grba Stare Pazove 

Veliki grb je svečan i ceremonijalni grb, on je simbol opštine, i koristi se u reprezentativne svrhe, kao i u posebno svečanim prilikama kada se ističu značaj i tradicija opštine.

Između vranaca i štita nalaze se pobodena vertikalna crvena, zlatom okovana koplja, sa kojih se viju stegovi opšiveni zlatnim rezama, desno je steg Srbije, a levo steg Stare Pazove. Postament je travom obrasli ravničarski predeo sa po tri zlatne stabljike sa žitnim klasjem sa obe strane podnožja štita i sa plavom trakom u dnu ispisanom srebrnim imenom STARA PAZOVA.

Vranci zlatnih griva i kopita kao držači grba predstavljaju ideju viteštva i plemenitosti. Takođe, uzgoj konja u Sremu ima dugu tradiciju. Travnata ravnica i zlatno žitno klasje podsećaju na ambijent Srema i Stare Pazove u Sremu.

Osnovni grb koji službeno koristi organ opštinska uprava, se sastoji samo od štita, koga čine u srebru zelena stopa sa dve zlatne grede. Glava štita je plava, od polja je odeljena kalkanskim rezom. Preko svega je uspravljeno zlatno arhijerejsko žezlo, preko koga se ukrštaju mač i pastirski štap, oba takođe od zlata.

Zeleno podnožje štita i zlatne grede podsećaju na široka polja i na dve važne komunikacije koje obeležavaju teritoriju Stare Pazove: tok Dunava i putnu komunikaciju sever – jug. Kombinacija boja podseća na zelenilo polja i na zlatnu boju useva. Plava i srebrna boja aludiraju na plavetnilo neba i belinu kuća.

Kalkanski rez aludira na ušorene nizove zgrada, tipične za ambijent sremskih naselja. Motiv arhijerejskog žezla, mača i pastirskog štapa podseća na velike seobe naroda koje su obeležile nastanak i razvoj sremskih naselja uopšte, a posebno naselja koje danas čine opštinu Stara Pazova: arhijerejsko žezlo podseća da su najveće od tih seoba predvodili patrijarsi Arsenije Treći Crnojević i Arsenije Četvrti Čarnojević, mač upozorava da su naseljenici stizali i kao deo oružanog naroda, koji je na novim staništima uspostavio i novu granicu i odbranu svoje tradicije i svojih sloboda, a pastirski štap priziva sećanje na najveći deo naroda, miroljubiv i radan, večno budan u očuvanju svojih domova kao što dobar pastir bde nad svojim stadom.

Srednji grb dopunjen je heraldičkim ukrasima izvan štita. Naime, štit je nadvišen srebrnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona, što označava veličinu i status naselja.

Takođe je štit okružen plodnim, zlatnim hrastovim vencem i žirom. Hrast je mitsko i sveto drvo kod Srba koje se ogleda u Božićnom ritualu unošenja i spaljivanja badnjaka. Njegova zlatna boja u ovom grbu je znak svetosti i podseća na nekadašnje ogromne šume kojima je Srem obilovao.

 

 

(Wikipedia)

Previous articleČovek sa Floride osvojio milion dolara na lutriji
Next articleApsolutni šampion NEVERSTVA u Zodijaku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here