Grb Grada Zrenjanina

Grb Grada Zrenjanina je stilizovani prikaz Uspenja presvete Bogorodice, u obliku koji je za simbol grada ustanovljen 1769. godine. Zvanično je ovaj grb bio u upotrebi do 1919. godine, ali je korišćen sve do kraja Drugog svetskog rata, odnosno do kada je grad nosio ime Petrovgrad (1935-1946.).

Kao grb Grada Zrenjanina ustanovljen je Statutom Grada Zrenjanina, usvojenim od strane Skupštine Grada Zrenjanina 11. jula 2008. godine.

Grb je u obliku ovalnog ili kružnog štita sa srebrnim rubom koji je sa obe strane okružen zlatnom niti, čiji završetak je u gornjem delu. Iz njega na sve strane zrači nebeska svetlost. Blažena Devica Marija u uspravnom položaju, licem napred okrenuta, okružena je letećim anđeoskim glavama, u oblacima raspoređenim u polukrugu koji odvajaju štit.

Glava joj je okružena sjajnim nimbom, otpuštena kosa pada niz levo rame, ruke stavljene za molitvu na grudima, obučena u belo odelo, svetlo plavi ogrtač iznutra presvučen skerletom. Donji deo štita kao osnovu zauzima pod crvene boje sasatavljenog od ploča naizmenice i vidljivo poređanih.

Novi Grb Grada

U sredini počiva telo Blažene Device Marije na otvorenom mestu, dajući utisak pogrebnog odra sa otkrivenim pokrovom, zlatnim svećnjacima i svećama koje gore. Apostolima, kojih je s jedne strane tri, a s druge četiri, glave su okružene nimbom, tužnog lica, gestovima koji izražavaju bol, okružuju i prate poštovanu majku svog božanskog učitelja.

Iznad grba vidi se zidina grada sa pet kula u obliku krune, podloga je plava, a likovi srebrnaste boje.