Farmeri se sve više odlučuju za uzgoj krava

krava
Foto: Agroklub, Sistem uzgoja krava-tele najisplativiji u govedarstvu

Na gazdinstvima farmera u Srbiji, trenutno se nalazi oko dvehiljade rasplodnih umatičenih tovnih grla. Najveća farma hereforda u čistoj rasi nalazi se u Ečki kod Zrenjanina odakle su potekli i priplodni bikovi za farme u Čačku i Miloševu, a stigli su i do Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Poslednjih godina za ovaj vid farmerstva u našoj zemlji vlada veliki interes. – priše RTS.rs

Ono što bi i ostali farmeri, mali i veliki trebalo da znaju

Pokrajinska vlada i odbor za poljoprivredu, u predhodnim godinama, kroz subvencije i druge vidove, pomažu farmere. A ono se primenjuje i u novoj godini. Što dokazuje slučaj da „Nikada više para nije bilo izdvojeno za poljoprivrednike Vojvodine nego što je to slučaj 2017. i 2018. godine.  – primetio je ovaj farmer. 

Za daljnji razvoj tovnog govedarstva, gde osnovu čini sistem krava-tele, presudno je rešenje statusa pašnjaka i dugoročan zakup državnih oranica za dopunsku prehranu.