Evangelistička crkva u Vrbasu uskoro u novom ruhu, simbol Vrbasa zasijaće punim sjajem

Pixabay
Oglas

Kada kažemo Vrbas, mislimo – grad sa više od 20 hiljada stanovnika i više od 20 nacija koje u njemu ponosno brane duh zajedništva i suživota. A jedan od njegovih simbola je Evangelistička crkva, koja će uskoro zasijati starim sjajem.

Evangelistička crkva sagrađena je 1820. godine a danas, kada je odvažno zakoračila u treći vek svog postojanja, u toku su radovi na njenoj obnovi. Spolja je već uređena – obnovljena su fasada, toranj i krov i ponovo je za ponos svih Vrbašana. Ali da bi bila kompletna, neophodno je da se završe radovi na uređenju unutrašnjosti objekta.

-Radovi su počeli u septembru 2019. godine, i teku u fazama. Prva faza radova obuhvatala je restauraciju i sanaciju kape tornja i krova, dok druga faza obnovu spoljne fasade crkve. Radovi u drugoj fazi izvedeni su u toku 2020. godine. Kada se budu stekli uslovi za dalji rad, nastaviće se obnova unutrašnjosti crkve – kaže biskup Gabor Dolinski. – Ukupna vrednost spoljašnjih radova iznosi oko 73 miliona dinara, koja su sredstva do sada u potpunosti i uložena.

S obzirom da je jedna od jedanaest sakralnih objekata u Vojvodini koji su od posebne vrednosti za Mađarsku, troškove obnove Evangelističke crkve snosili su Vlada naših severnih suseda I sama Evangelitička crkva. Na toranj su se vratili autentični ukrasi i natpisi, a čuveni sat ponovo pokazuje tačno vreme.

-Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture je izdalo Rešenje, kojim se dala saglasnost za adaptaciju i sanaciju. Sem toga, Odeljenje za urbanizam i stambene poslove zaštitu životne sredine i energetski menadžment Opštinske uprave Vrbas je takođe izdalo Rešenje o odobrenju za izvođenje radova. Tokom izvođenje svih dosadašnjih radova bio je obezbeđen stručni nadzor ovlašćenog lica. Na taj način smo se trudili da sačuvamo autentičan izgled objekta – dodaje biskup.

Najvredniji simbol je svakako slika na plafonu, koja ilustruje samog reformatora Lutera, što je jedinstveno u celoj Vojvodini, ako ne i u Srbiji i čije je očuvanje samim tim zajednički interes. Njeni vernici su bili različitih nacionalnosti pa predstavlja neraskidiv deo lokalne tradicije i svojim postojanjem svedoči o tradicionalno dobrim međukonfesionalnim i međuljudskim odnosima.

Sa istorijskog aspekta je takođe veoma značajna, jer je bila sedište Bačkog senjorata-dekanata, kao sastavni deo Rudničkog crkvenog okruga Mađarske evangeličke crkve. Posle Prvog svetskog rata, dekanat, izuzev crkvene opštine Baja, u celosti se već nalazi u novoj državi, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. S obzirom na to da je bio najorganizovaniji dekanat, odavde je počelo usmeravanje celog daljnjeg života evangelista unutar novonastalih granica.

„Obnova svake crkve predstavlja veliki značaj ne samo za vernike dotičnog veroispovedanja, nego i za sve građane u okolini. Nadamo se uspešnom završetku obnove u potpunosti, da bi evangelička crkva u Vrbasu kao ponovo mogao da okuplja svoje vernike i sve zainteresovane“, poručuje Dolinski.

(nasemesto.rs)

Previous articleMačke iz visokog društva – Tri veka čuvaju muzej
Next articlePoreski kalendar za septembar 2021. godine