Domaćinstva u naselju Bocke dobijaju vodu

Član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković, zajedno sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vukom Radojevićem obišao je radove na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Bocke.

Tom prilikom posetili su i domaćinstvo Mila Jovančevića, koje je već priključeno na novoizgrađenu mrežu, gde su u razgovoru sa meštanima razgovarali o poboljšanju uslova života u ovom naselju.

U naselju Bocke završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže, u dužini od 5,6 kilometara što će omogućiti da vodu dobije 224 domaćinstva. Stanovnici Bocki su godinama ukazivali na svoj problem i moram da naglasim da u trenutku kada smo krenuli da ga rešavamo nije postojala čak ni planirana dokumentacija”, izjavio je Vladimir Stojković i dodao “Stvorili smo uslove, zajedno sa Pokrajinom obezbedili sredstva, izradili projekte i izgradili deo vodovodne mreže. Nastavljamo i dalje, rešavamo imovinsko-pravne odnose za izgradnju rezervoara i crpnih stanica, kako bi svi stanovnici ovog naselja dobili vodu.”

Stojković je objasnio da se istovremeno izvode i radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 6,5 kilometara, sa 277 priključaka. Projekat je završen i ishodovana je građevinska dozvola, a radovi su počeli krajem marta ove godine. Osim toga, Gradska uprava je ulagala i u izgradnju saobraćajnih površina Bocki, kao i atmosferske kanalizacije i ukupno je za sve infrastrukturne radove u ovom naselju do sad uloženo oko 230 miliona dinara.