Dodatni ispitni rok za studente?

Pixabay
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom Kovid-19, uputilo je danas preporuku Konferenciji univerziteta Srbije, da visokoškolske ustanove, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i svojim opštim aktima, omoguće studentima dodatni ispitni rok u školskoj 2020/21. godini.

Ovaj dodatni rok ne bi trebalo da se razlikuje od ostalih ispitnih rokova, pre svega uzimajući u obzir njegovo trajanje, cenu prijave ispita i broj ispita koji se mogu prijaviti.

Preporuka je doneta na zahtev Studentske konferencije akademija i visokih škola Srbije, a dopis je prosleđen i Studentskoj konferenciji univerziteta Srbije

 

(Telegraf)