Delta Agrar planira izgradnju objekta za skladištenje i krunjenje klipa kukuruza u Somboru

Image by Couleur from Pixabay
Oglas

Kompanija Delta Agrar planira izgradnju skladišta za čuvanje i sušenje žitarica u Somboru.

Parcela je površine 1 ha 48 a 58 m2, a zemljište je u građevinskom području. Nalazi se u okviru radnog kompleksa
kompanije, na krajnjem jugozapadnom delu grada Sombora, na prostoru bloka 122. Na parceli je izgrađeno šest objekata koji pripadaju radnom kompleksu. Objekat upravne zgrade, površine 135 m2, planiran je za rušenje.

Gradiće se objekat za prijem klipa (39,59 m2), objekat za mašinsko skidanje komušine sa klipa i ručno prebiranje klipa (265,03 m2), skladište klipa kukuruza (2.300,00 m2), objekat za krunjenje klipa kukuruza (124,58 m2), kotlarnica, TNG rezervoar i trafo stanica.

Kolski saobraćajni pristup kompleksu ostvaruje se sa postojeće saobraćajnice sa jugoistočne strane kompleksa, ulice Centrala naselje – državnog puta IIA reda, broj 107, Sombor – Apatin – Bogojevo.

U okviru planiranog dela kompleksa date su interne saobraćajnice, kojima se obezbeđuje kružno kretanje vozila.

Planira se 38 parking mesta, a predviđen je i parking za odlaganje bicikla.

Sve slobodne površine koje nisu zauzete objektom, saobraćajnicama i parkinzima, planirane su kao zelene površine. Prostor zelenih površina oplemeniće se raznim vrstama sadnica i cvetnih površina.

Planirani objekat radi u vremenu od 15. avgust do 15. oktobra.

Dnevni priliv klipa na sušenje je 150 tona klipa za 24 sata. Kapacitet objekta odnosno linije je 25t klipa/h.

Komušina se preuzima od strane imanja u sastavu Delta Agrar za stočnu hranu. Kao drugi nusproizvod u proizvodnji semenskog kukuruza dobija se oklasak koji se koristi kao izvor dobijanja toplotne energije i sagoreva se u sopstvenom postrojenju.

Objekat za smeštaj i skladištenje klipa kukuruza sastoji od 16 komora i svaka je kapaciteta od 40 t klipa. Smeštajni kapacitet u objektu za čuvanje i skladištenje je 640 t.

Kapacitet krunjenja je 2,9t/h.

Za urbanistički projekat je bio zadužen Urban Planning doo iz Apatina.

A. K.

(eKapija.com)

Previous articleČeda Jovanović: Ruski agenti hteli da mi drogiraju ćerku
Next articleNOVOSAĐANI BIRAJU: Predložite ime novog mosta u Novom Sadu