Deca beže sa časova, roditelji odgovaraju na sudu!

klupe škole roditelji
Foto prava: Klix.ba

Od početka primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je obavezao škole da pokreću prekršajne postupke protiv roditelja zbog neopravdanih izostanaka dece, do sada je pokrenuto 57 postupaka.

Doneto je šest odluka, izrečene su dve novčane kazne od po 5.000 dinara.

Ipak pravog rešenja ili poboljšanja situacije nema, rečeno je RTS-u iz pojednih škola.

Gotovo sve škole i dalje imaju problema sa izostancima, a prosek neopravdanih izostanaka ide čak do 100 po učeniku.

Statistika Prekršajnog suda 

Najviše se postupaka vodi protiv roditelja čija deca idu u osnovne škole, među kojima su i ona najmlađeg uzrasta – od prvog do četvrtog razreda.

Ima slučajeva da kažu jeste i oni su svesni toga da dete nije išlo u školu, ali da im je dete bilo potrebno da im pomogne u domaćinstvu, u privređivanju i da je to u tom trenutku bilo važnije, a neki kažu i da su bili ubeđeni da deca idu u školu, najnormalnije su se spremala, ali nisu pohađala nastavu”, kaže Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda, izveštava RTS.

Pokrenuto 57 slučajeva

Od početka primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je nametnuo obavezu školama da pokreću prekršajne postupke protiv roditelja, pokrenuto ih je 57.

Doneto je šest odluka, a dva zahteva su odbijena, jedna presuda je oslobađajuća, izrečene su tri opomene i dve novčane kazne od 5.000 dinara.

Neminovno je da sve škole imaju problem sa izostancima. Prosek je 100 izostanaka po učeniku. Priča se prvo sa đacima i sa roditeljima, pa tek sledi proces koji vodi do ovde napomenutog.

Predviđene kazne su od 5.000 do 100.000 dinara. Međutim, za sada niko nije kažnjen najvišim iznosom. Stav suda je da prvi put treba biti blaži, a više kazne su za one koji ponavljaju prekršaj.

“Kada dobijete opomenu, vi niste prekršajno kažnjavani, jeste prekršajno sankcionisani i ulazite u registar prekršajnih sankcija, ali to nije kazna. Kazna je novčana ili zatvor”, objašnjava Marinović.