Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

SHARE
Dan ljudskih prava, foto Wikipedia

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine.

adsteam seo i izrada web sajta

Time su skrenulu pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.

„Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima“ kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima. Rođenjem i prvim trenutcima života čovek poseduje ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.

Napredak Republike Srbije na polju ljudskih prava priznat je tokom nedavnog drugog ciklusa Univerzalnog perodičnog pregleda Saveta za ljudska prava UN u januaru 2013. godine. Republika Srbija je od 67 zemalja članica Ujedinjenih nacija dobila 144 preporuke od kojih je prihvatila 139. Veliki broj dobijenih preporuka koje se odnose na zabranu diskriminacije, unapređenje položaja prava nacionalnih manjina, dece i osoba sa invaliditetom. Kao i na rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja u porodici, sprečavanje trgovine ljudima Republika Srbija već sprovodi. Takođe, istakla je da u Repbulici Srbiji još uvek postoje problemi koje treba prevazići i koji se odnose na položaj Roma, osoba sa invaliditetom, novinara i branitelja ljudskih prava, izbeglica i interno raseljenih lica. Pored toga, ukazala je da treba preduzeti odgovarajuće mere u cilju garantovanja slobode okupljanja, pre svega, LGBT osoba. Uz to i rešavanja pitanja nasilja u porodici.

izvor: ljudskaprava.gov.rs/B92

adsteam seo i izrada web sajta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here