Crkva Blage Marije na Banstolu dobiće zvonik i parohijski dom

crkva
Print screen / YouTube / River Food & Party
Oglas

Sremski Karlovci bi na Banstolu trebalo da dobiju verski kompleks, čiji je investitor Eparhija sremska Srpske pravoslavne crkve. Tim povodom na javnom uvidu je bio projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu loakcije.

Pravoslavni hram koji se ovde već nalazi posvećen je Svetoj Mariji Magdaleni – Blagoj Mariji. U pitanju je crkva koja je posvećena žrtvama hrvatke akcije Oluja na području nekadašnje Republike Srpske Krajine. Hram je projektovan po ugledu na ruske crkve iz 17. veka, ali su stilski elementi svedeni i prilagođeni savremenom pristupu arhitektonskom oblikovanju. Gradnja je počela 2017. godine, a kupole su postavljene naredne godine. Oko crkve je urađen kružni plato.

Parcela je površine 3.283 m2. Ovde je u planu izgradnja zvonika i parohijskog doma, kao i pratećih sadržaja – bunara, česme, ograde, zelenila, saobraćajne površine, prateće infrastrukture.

Zvonik je projektovan kao slobodnostojeći objekat na obodu kružnog platoa sa severne strane crkve. Sadrži arhitektonske elemente i stil kao i objekat crkve po ugledu na ruske crkve i zvonike iz 17. veka. Zvonik je od podnožja do vrha visok 24,73 m.

U prizemlju zvonika na bočnim stranama projektovane su dve prostorije ѕa prodavnicu sveća i suvenira i prostoriju za paljenje sveća, sa posebnim uređajima za prikupljanje i odvođenje dima.

Parohijski dom se gradi u cilju pratećih sadržaja obrazovno-kulturnog karaktera kao i upravno-administrativnih sadržaja i verskih obreda. Objekat je slobodnostojeći, spratnosti P+Pk. Glavni ulaz u objekat je sa južne strane, ulaz za stepenište i sprat je na istočnoj strani.

U prizemlju objekta su projektovani javni sadržaji u pogledu svečane sale obrazovno kulturnog karaktera, u kojoj bi se odvijale izložbe i koja bi sadržala postavku eksponata istorijskog karaktera. Prateći sadržaji sale su toaleti i garderoba.

U cilju administrativno-upravnog karaktera kompleksa u objektu na prizemlju su projektovane dve kancelarije, sa pratećim prostorijama čajne kuhinje i toaleta. U prizemlju je projektovana i tehnička prostorija za kotlarnicu.

U potkrovlju objekta projektovan je stan za paroha.

Predviđen broj zaposlenih u kompleksu je tri osobe. Broj posetilaca svečane sale i objekta u celini može biti do 40 osoba.

Parkiranje za četiri vozila obezbeđeno je unutar kompleksa i jedno parking mesto za lica sa posebnim potrebama.

Projekat je uradio Sim projekt doo iz Inđije, a za idejno rešenje je bio zadužen PMC Inženjering iz Beograda.

 

 

 

(ekapija.com /A. K.)

Previous articlePočela obnova Opšte bolnice u Kikindi – Radovi vredni 340 miliona dinara
Next articleNovi Karlovci kod Inđije dobiće vrtić