Čišćenje deponija u šidskoj opštini

Čišćenje deponije u Bačincima, FOTO: Sremska televizija

Prethodnih dana se intenzivno radi na čišćenju divljih deponija na području šidske opštine sve u cilju očuvanja životne sredine.

Prvo je uređena deponija u Erdeviku, da bi se pristupilo se poslu u Binguli a potom i u Bačincima. Glavni cilj je potpuno eliminisanje deponija. Pored toga jedan od ciljeva je i povećanje svesti kod meštana seoskih sredina da nije potrebno bacati smeće u atar već odlagati po predviđenom rasporedu za odnošenje.

U dogovoru sa lokalnom samopuravom nije ograničena količina smeća za odnošenje iz domaćinstava.

izvor: Sremska.TV